Piatra White Thasos Exterior

April 14, 2018

piatra-white-thassos-exterior-8

piatra-white-thassos-exterior-8
April 14, 2018

piatra-white-thassos-exterior-7

piatra-white-thassos-exterior-7
April 14, 2018

piatra-white-thassos-exterior-6

piatra-white-thassos-exterior-6
April 14, 2018

piatra-white-thassos-exterior-5

piatra-white-thassos-exterior-5
April 14, 2018

piatra-white-thassos-exterior-4

piatra-white-thassos-exterior-4
April 14, 2018

piatra-white-thassos-exterior-3

piatra-white-thassos-exterior-3
April 14, 2018

piatra-white-thassos-exterior-2

piatra-white-thassos-exterior-2
April 14, 2018

piatra-white-thassos-exterior-1

piatra-white-thassos-exterior-1